Blogje Easycratie


Ik voel een reeks aankomen. Een reeks over easycratie. Easy wat?
Easycratie. De tegenhanger van bureacratie. Omdenken!
Onlangs las ik ‘Kleintje Easycratie‘, letterlijk en figuurlijk het visitekaartje van Erwin en Martijn. Een verkorte versie van hun succesvolle ‘Easycratie‘. Een titel van het boek, een fenomeen en anderzijds voor de nieuwdenkers onder ons wellicht ook eigenlijk geen nieuws onder de zon. Maar toch. Het zó omschrijven dat het werkwoordwaardig is. Want ze spreken over easycreaten, easycreëren etc.
Héérlijk. Waar ik al een tijd roep dat ik ‘waarde wil toevoegen’, blijkt het dé easycratische manier.
Een Blogje Easycratie. Met genoegen.
Klein beginnen
De borstzak-edition van Easycratie, genaamd Kleintje Easycratie, geeft een kijkje in de grote keuken. Omdat ook goede boeken vaak op een to read-stapel terechtkomen.
Easycratie, daar kun je morgen mee beginnen. Als easycreaat ben je niet afhankelijk hiërarchie en ga je dwars door de bureaucratie heen. Of er netjes omheen in het grijze gebied. Want of je nu wil of niet, de wereld is veranderd. Controle, hiërarchie en macht zijn tools die steeds meer kracht verliezen.
Het is een nieuwe manier van werken, organiseren en samenwerken.
Ouderwetse overtuiging vanuit bureaucratie: kennis is macht. ‘Wie ben je?’
Nieuwerwetse overtuiging easycratie: kennis delen is macht. ‘Wat kun je?’
Easycratie legt bloot dat bureaucratie verstikkend kan werken, collectieve intelligentie lam legt en verbeteringen verhindert.
Liefde als nieuwe onderscheidende concurrentiefactor
Ondernemers & organisaties opgelet: het loont om een omgeving te creëren waarin kennis optimaal kan circuleren. Daarin gedijen easycreaten het best.

  • Van ‘What’s in it for me?’ naar lief zijn voor anderen en erop vertrouwen dat je return on investment via een omweg terugkomt.
  • Van ‘Wie ben je?’ naar ‘Wat kun je?’
  • Nieuwe netwerken spelen een sleutelrol in het vrijuit stromen van kennis en informatie.
  • Wie waardevol is voor anderen verdient sociaal kapitaal, ziet zijn reputatie groeien en wordt hierdoor elders in zijn netwerk weer ’terugbetaald’.
Denkkracht vs. slagkracht
  • Bureaucratie en gebrek aan slagkracht zijn bijna synoniemen.
  • Easycreaten komen er wel. Traditioneel belemmerend startkapitaal is niet meer nodig. Denk aan het succes van PowNed en Wikipedia.
  • Talent gedijt beter in netwerken dan in hiërarchische structuren.
    You can’t beat them, but you can join them.

Human capital vs. sociaal kapitaal
Het human capital van organisaties wordt bepaald door de zwerm van mensen met allerlei verschillende vaardigheden en kennis. Organisaties die aanwezige kennis en rijkdom in lagere hiërarchische lagen onbenut laten, lopen meer risico dan ooit tevoren.
Easycratie omarmt het omdenken van geld: focus je niet langer op prijskaartjes, maar kijk naar de wérkelijke waarde die je levert. Onderzoek waar je nou echt goed in bent en probeer dat te verzilveren. Van geld-voor-tijdbeloning naar geld-voor-waardebeloning.
Zingeving
Me-too marketing, waarbij je je focust op de middenmoot, wint het niet meer van sociaal kapitaal. Herformuleer in termen van maatschappelijke relevantie. Werk aan zinnig hrm, omdat voor medewerkers arbeidstevredenheid en zingeving meer en meer belangrijk wordt.
De radicale cultuurverandering kan grote gevolgen hebben voor zowel werkgever als werknemer.
Bureaucratie: veiligstellen van een veroverde plek.
Easycratie: functies moeten waarde toevoegen.
Doen ze dat niet (meer)? Dan worden ze geschrapt. Voor organisaties van levensbelang om te overleven. Voor werknemers sociaal: iedereen kan zo waardetoevoegend, zinvol werk leveren.
Anders werken, slimmer werken
De laatste zinnen van Martijn en Erwin:
Er is slechts een easycratische houding nodig om efficiency en concurrentiepositie te verbeteren. Het besef dat waarde de énige weg is om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. En de moed om hiërarchische regels en procedures te laten vieren.’
Tot morgen!
Easycratie kun je morgen mee beginnen in je eigen organisatie. Daarom noem ik het ook wel easycreatie.
Zoals de auteurs zeggen: ‘Je hoeft er geen toestemming voor te vragen’. Het is een manier van denken en kun je op eigen houtje mee beginnen. De focusverschuiving helpt je bij het effectief aanpakken van problemen. Naar oplossingen.
Managementboek van het jaar
Easycratie werd in 2011 genomineerd voor Managementboek van het jaar.
Binnenkort meer.

Gepubliceerd op 24 maart 2013

Geschreven door: WendyRaakt